Pstruh dúhový lososový

 

Pstruh dúhový lososový nie je kríženec pstruha a lososa. Je to pstruh dúhový, ktorého názov je odvodený od zafarbenia svaloviny, ktorá sa približuje farbe svaloviny lososa atlantického – Salmo salar.

Losos atlantický sa vytiera v horských potokoch atlantického pomoria, v ktorých prežíva aj prvý rok svojho života. Po tomto období tiahne do mora, kde žije až do dospelosti, a potom sa vracia do rodných potokov, aby sa tam rozmnožil. Pre mnohých jedincov je to aj koniec života. Ryby, ktoré prežijú, sa vracajú do mora, aby nasledujúci rok znovu absolvovali túto cestu.

 

Ponúkame pstruhy dúhové lososové v tržnej hmotnosti 1kg a viac

 

Losos je schopný v mori veľmi rýchlo priberať na hmotnosti, a to až jeden kilogram za mesiac. To je možné vďaka hromadeniu značného množstva tuku, ktorý má  za následok zafarbenie svaloviny do oranžovočervenej farby. Túto farbu  spôsobuje prítomnosť xanthofylového farbiva astaxanthinu a karoténu, ktoré sa do tela lososa dostávajú potravinovým reťazcom – kôrovcami, prítomnými v tzv. kryle a krevetách, najmä v ich pancieroch, ktoré tento pigment produkujú. Zdanlivo krkolomný názov tohto pigmentu vznikol z latinského názvu raka riečneho Astacus astacus, ktorý tiež patrí medzi kôrovce a jeho zafarbenie sa prejaví po uvarení.

Pigment sa z pancierov kôrovcov extrahuje a používa sa pri výrobe vybraných granulovaných kŕmnych zmesí pre pstruhy a lososy, ale aj pre akvarijné rybičky, pre dosiahnutie výraznejšieho zafarbenia. Skrmovaním takto obohateného krmiva sa približne po troch mesiacoch dosiahne požadované lososové zafarbenie svaloviny. Aj keď sa tepelnou úpravou zníži intenzita zafarbenia, astaxantín zjemní chuť mäsa, a preto pstruh dúhový lososový je stále viac vyhľadávaný. Cena pstruha dúhového lososového je vyššia ako pstruha dúhového, nakoľko gram astaxantínu je oveľa drahší ako gram zlata.

Aj v našich podmienkach sa môžeme stretnúť s prirodzene zafarbenou svalovinou astaxantínom, keďže aj sladkovodné kôrovce ho obsahujú. V čistých horských potokoch žije krivák horský – Gammarus pulex, ktorý je obľúbenou potravou pstruhov potočných – Salmo trutta morpha fario. Pri jeho vyššom výskyte a konzumovaní sa jeho svalovina zafarbí do lososovej, aj keď toto zafarbenie nie je, vzhľadom na malé množstvo kôrovcov, tak intenzívne.

Pstruhy s takto zafarbenou svalovinou sa v počiatkoch napustenia Hnileckej priehrady na Dedinkách bežne lovili.

Zažil som aj komický prípad s takto zafarbenou svalovinou pstruhov potočných. Jeden môj kolega mi referoval, že zistil v potoku otravu pstruhov potočných dusitanmi a dusičňanmi. Keď som sa ho spýtal, ako to zistil, povedal mi, že mali červenú svalovinu. Pomýlil si to s údeninami solenými dusitanovou soľou, aby tieto mali peknú farbu.

Na záver chcem teda pripomenúť, že pstruh dúhový lososový je zafarbený čisto prirodným farbivom-  astaxantínom, tak ako aj divoko žijúce druhy lososov.

MVDr. Juraj Příhoda, CSc.